Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.Βήματα για τη διαδικασία πρόσληψης:

Παρακαλείσθε να υποβάλετε online όλες τις αιτήσεις. Χρειαζόμαστε ένα πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα. Η αποστολή δύο συστατικών επιστολών θα εκτιμηθεί.

Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την ομάδα πρόσληψης. Εάν είστε κατάλληλος για τη θέση, θα κληθείτε τηλεφωνικά σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι καλούνται στα κεντρικά μας γραφεία για την πρώτη συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει ένα τεστ (σε Excel, word, IQ & Αγγλικά). Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 1 ώρα.

Ένα μικρός αριθμός υποψηφίων θα συμμετάσχει σε μία δεύτερη και μερικές φορές σε μια τρίτη συνέντευξη. Συνολικά η διαδικασία διαρκεί 2-4 εβδομάδες.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Captcha
Invalid Input

Όλα τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά.